Jak na stonewalling - emoční vydírání, které narušuje vztah

 

Co je to Stonewalling?

Stonewalling zahrnuje odmítnutí komunikace s jinou osobou, nejčastěji v partnerském vztahu. Úmyslné zastavení veškerých komunikačních snah, například během hádky, známé také jako „silent treatment" může být pro vztah zraňující, frustrující a škodlivé. Stonewalling je zřídka účinný. A pokud se z toho stane zvyk, může to snížit schopnost páru řešit konflikty nebo intimně komunikovat.

Bez ohledu na příčinu může stonewalling vztah výrazně narušit nebo může vést rovněž ke zpochybňování sebe samého. Vyloučení komunikace navíc nevyhnutelně vede k eskalaci, které se dá zabránit. „Finální konfrontace z potlačené frustrace může připravit půdu pro politováníhodné věci. Někteří stonewalling dokonce označují za klíčový prediktor rozvodu. Signalizuje neochotu řešit problémy, což je esenciální pro udržení jakéhokoliv vztahu,“ dosvědčuje psycholog Robert Levenson pro magazín BetterHelp. Studie z roku 2016, vedená akademičkou Sarah R. Holley, která sledovala 156 párů za období patnácti let, také dospěla k závěru, že je stonewalling spojen s akutními muskuloskeletálními příznaky, jako jsou bolesti zad, ztuhlost krku a generalizované bolesti svalů či zvýšený krevní tlak, tenzní bolesti hlavy a zrychlený srdeční tep.

Stonewalling je široce charakterizován následujícími projevy:

Odmítnutí, nebo minimalizace starostí partnera

Odmítnutí reagovat na otázky

Odmítnutí navázat oční kontakt nebo nabídnout neverbální komunikační podněty

Časté odchody z diskusí, které způsobují stres

Stonewalling ve vztahu je mnohdy zřejmý. Může však být také velmi nenápadný a plíživý možná si neuvědomujete, že si vy, nebo váš partner vyvíjíte tento toxický koncept. Dejte si proto pozor na:

Ignorování sdělení partnera

Časté změny tématu jako únik z nepříjemných diskuzí

Slovní útoky

Odmítnutí odpovídat na otázky

Časté vznášení různých nelogických obvinění

Odmítavé řeči těla

Zapojení pasivně agresivního chování

Odmítnutí viny

7 důkazů, že jste stalker

elle.cz

I když může být stonewalling zraňující, nedá se z tohoto druhu chování ihned odvozovat zlý záměr. Stonewalling je v jádru často chování zrozené ze strachu, úzkosti a frustrace. Jedná se o komunikační taktiku často naučenou a získanou v dětství. Lze ji obkoukat od rodičů, kteří ji používali k „udržení míru“ nebo k získání dominance v rodinné hierarchii. I když se stonewalling jeví jako záměrné a agresivní, pamatujte, že je často používáno lidmi, kteří se cítí bezmocní, nebo mají nízké sebevědomí. V tomto kontextu může být stonewalling obranným mechanismem, který tyto pocity kompenzuje.

Existuje několik různých způsobů, jak se může stonewalling projevit: 

Neúmyslné zablokování – někdy je toto chování naučenou reakcí, kterou partneři používají k řešení obtížných problémů. Lidé, kteří staví na tomto komunikačním principu tak mohou činit proto, aby se vyhnuli eskalaci, boje nebo aby nemuseli diskutovat o nepohodlném tématu. Mohou se také bát reakce svého partnera.

Úmyslné zablokování – v extrémních případech se stonewalling používá k manipulaci se situací, udržení kontroly ve vztahu nebo dokonce jakési udělení trestu. Pokud si myslíte, že váš protějšek trpí tímto zlozvykem, promluvte si s terapeutem.

Chování, která jsou mylně považována za Stonewalling: Je důležité si uvědomit, že Stonewalling není totéž, co žádat o prostor nebo stanovování hranic. Požádat o čas nebo prostor vyžaduje komunikaci. Pokud je stonewalling používán k ovládání, znevažování, nerespektování nebo ponižování druhé osoby, může to být forma emocionálního zneužívání. V takových případech byste měli požádat o pomoc odborníka.

Nejbizarnější postorgasmické reakce

elle.cz

Jak překonat stonewalling?

Pokud se ve vašem vztahu stonewalling objeví, je nejlepší se s tím vypořádat jako pár. Ať už jste takzvaný „stonewaller" vy sami, nebo trpíte stonewallingem od svého partnera, nemůžete stonewalling jako problém izolovat. „Důležité je uvědomit si, že vaše komunikační návyky jsou v krizi a vy potřebujete jejich reset,“ říká psycholožka Alice Verstaen. „Bez komunikace a spolupráce je nepravděpodobné, že by vztah uspěl, musíte najít ty správné nástroje, jak přeprogramovat stará schémata,“ dodává pro magazín BetterHelp.

Párová terapie je však v případě stonewallingu téměř nevyhnutelná. Jako pár se naučíte identifikovat chování nebo postupy, které vedou k nežádoucím projevům. Jakmile jsou identifikovány, můžete se poté naučit strukturovanějšímu přístupu ke komunikaci. Zde jsou některé prvky, které mohou být součástí ozdravné strategie.

Naučte se přijímat zpětné vazby, vnímejte předchozí podněty, než vstoupíte do nové argumentace a rozhodně neodkládejte odpověď na podněty, a to i když může být nepříjemná. Pokud se nacházíte v krizové situaci, používejte emočně nepodbarvená slova a snažte se zaujmout neutrální přístup i v případě řeči těla. Nacházejte bezpečný prostor, kde se oba budete cítit bezpečně a dejte čas každé argumentaci na vstřebání všech podnětů a snažte se v sobě nacházet pochopení. I když může chvíli trvat, než si na tyto techniky zvyknete, nakonec se stanou automatické. Pak budete vy i váš partner schopni situace spíše řešit než na ně jen reagovat.

Předplaťsi & Ušetři

Elle cover
REKLAMA